Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Lubańskie Stowarzyszenie Ekologiczne "AGENDA 21"
 

Rynek - Ratusz 9, 59-800 Lubań, tel. 075/722 6835
e.mail: eko@luban.com.pl
strona: www.eko.luban.com.pl

Stowarzyszenie otrzymało osobowość prawną w styczniu 2002 roku.
26 lutego na zebraniu wuborczym powołano jego władze w składzie:


 1. Agnieszka Wierzbicka - prezes zarządu
 2. Piotr Zioła - vice prezes
 3. Michał Smyczek - sekretarz
 4. Beata Gołowenko - skarbnik
 5. Kazimierz Wojciechowski - członek zarządu.

Komisję rewizyjną tworzą:

 • Maria Sykut
 • Karina Animucka
 • Wiesława Falkiewicz

Przyjęto następujące kierunki dzialań w I kadencji:
 1. Współorganizacja bloku edukacyjnego "Lubańska Wiosna Ekologiczna";
 2. Wspieranie powstałego lobby na rzecz "Kamiennej Góry";
 3. Ochrona przyrody przed dzikimi wysypiskami śmieci;
 4. Przejęcie patronatu nad Europejskim Dniem Bez Samochodu;
 5. Współdziałanie przy realizacji programów:
  • ochrona i zwiększanie populacji ptakow i nietoperzy,
  • ochrona doliny rzeki Kwisy,
  • patronat na pracami ekozespołów w szkołach,
  • wsparcie przy powoływaniu obiektów chronionych w powiecie lubańskim.

 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 

 
Sprawozdanie 2008
 
Działania Lubańskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Agenda 21" w 2008 r.
 1. PRACE NA RZECZ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
  1. Zalesianie: Członkowie LSE pomagali 7 maja 2008 roku w pracach zadrzewieniowych na dawnym poligonie w zielonej strefie ochronnej dla miasta. Posadzono 500 sztuk sadzonek drzew. Prace nasadzeniowe wykonało 56 uczniów Liceum Wojskowego w Lubaniu pod nadzorem 4 nauczycieli.
  2. Zwiększanie populacji ptaków i nietoperzy: Budki zostały sprawdzone przez społecznych opiekunów przyrody, członków LSE i pracowników RCEE. Zostały też zaimpregnowane preparatami nietoksycznymi. Zainstalowano je w miejsce zniszczonych lub tam, gdzie było ich za mało - głównie na terenach zieleni miejskiej na Kamiennej Górze w Lubaniu. W transporcie pomagali pracownicy ZGiUK w Lubaniu. Wykonano 41 budek lęgowych i 3 karmniki. Nagrody wręczono 6. IV. 2008. W konkursie uczestniczyło: 45 dzieci i młodzieży pod opieką 5 nauczycieli.
  3. Ochrona drzew: Członkowie LSE wykonali prace kontrolne stanu drzew. Wraz z Komisją Ochrony Przyrody PTTK w Lubaniu patrolowali obszary zalesione przed świętami Bożego Ciała, Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia dla ochrony przed nielegalnym wycinaniem brzóz i drzew iglastych.
 2. EDUKACJA
  1. Rajd "Agenda 21" zorganizowany 27 września 2008 pod hasłem: "Dajmy odetchnąć miastu" był jednym z elementów realizacji kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Głównymi organizatorami rajdu byli: Lubańskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Agenda 21" i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy współudziale placówek oświatowo –wychowawczych oraz Leśnictwa Radostaw. W rajdzie uczestniczyło: 8 drużyn z 3 szkół podstawowych, 1 gminazjum i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubaniu. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie zaprojektowane opaski odblaskowe z napisem "Rajd Agenda 21" w ramach programu zwiększania bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach. Drużyny uczestniczące w Rajdzie otrzymały też nagrody rzeczowe ufundowane przez LSE "Agenda 21". Ogółem uczestniczyło: 171 osób (134 uczniów, 16 uczestników dorosłych, 16 nauczycieli, 3 rodziców).
  2. Członkowie LSE zapoznali się z projektem dokumentu p.t. "Lokalna Strategia Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Lubań 2008 - 2015" i przedstawili swoje opinie. Uczestniczyli 10. czerwca 2008 w Sesji Młodych Ekologów i radnych Rady Miejskiej Lubania, na której uchwalono przyjęcie "Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Lubań 2008 – 20014", jako obowiązującego dokumentu na obszarze powiatu lubańskiego.
  3. Seminarium warsztatowe p.t.: "Wyprawy geologiczne po Lubaniu i okolicy – ocalić ślady wygasłych wulkanów" 21 października 2008 miało formę wycieczki edukacyjnej, w której uczestniczyli: nauczyciele z powiatu lubańskiego, gminy Mirsk i Gryfów Śląski, członkowie organizacji pozarządowych: PTTK i LSE "Agenda 21", członkowie "Klubu Seniora" z Domu Dziennego Pobytu w Lubaniu. Trasa prowadziła przez wyrobisko na Kamiennej Górze w Lubaniu, czynne kamieniołomy "Księginki II, na Bukowej Górze" i "Księginki", Łużycką Kopalnię Bazaltu "Księginki" SA w Lubaniu, nieczynny Kamieniołom "Jałowiec". Wyprawa zakończyła się w Lubaniu.
 3. PARTNERSTWA
  1. Projekty krajowe: LSE zadeklarowało uczestnictwo w "Porozumieniu o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju miasta Lubania i powiatu lubańskiego". Reprezentantem Stowarzyszenia był Pan K. Wojciechowski, który uczestniczył z zajęciach warsztatowych.
  2. Projekty międzynarodowe:
   1. LSE wyraziło wolę współdziałania w Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej i uczestniczenia m.in. w: cyklu konferencji, seminariów i zajęć warsztatowych dla przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną, edukacją dla zrównoważonego rozwoju i edukacją leśną społeczeństwa działających na pograniczu polsko – niemiecko - czeskim. W 2008 roku członkowie LSE uczestniczyli w konferencjach i sesjach wyjazdowych: w powiecie lubańskim (Świeradów-Zdrój), w Saksonii (Ostritz, Panschwitz-Kuckau).
   2. Transgraniczne spacery wiosenne. LSE było współorganizatorem tegorocznej edycji spacerów dla mieszkańców powiatów przygranicznych z Dolnego Śląska oraz Saksonii. Stowarzyszenie zgłosiło organizację spaceru p.t "Przełomem Kwisy, rzeki perłami słynącej" do realizacji w dniu 2. IX. 2008r. Trasa prowadziła przez: Leśną – szlakiem przełomu Kwisy - elektrownię wodną – zaporę do zamku Czocha. Wszystkie spacery zorganizowane w roku 2008 w ramach programu INTERREG IIIA zostały opisane w opublikacji p.t. "Edukacja ekologiczna bez granic na pograniczu dolnośląsko-saksońskim".
 4. INFORMACJA
  – Zamieszczono raport o działalności LSE w roku 2007 na stronie www.eko.luban.com.pl
 5. MONITORING, INTERWENCJE, WNIOSKI, OPINIE
   Zgłoszenia o dzikich wysypiskach:
   - do Starostwa Powiatowego w sprawie Ostróżka – uprzątnięto w kwietniu 2008 r.;
   - do Urzędu Miasta Lubań w sprawie wysypisk na granicy miasta.
  1. Przeprowadzono wizje terenowe:
   - na granicy gminy Leśna i Mirsk (Stankowice –Augustów) przy trasie ER-7,
   - na Bukowej Górze w Lubańskim Wielkim Lesie
  2. Wystosowano wnioski:
   - w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leśna,
   - w sprawie gromadzenia gruzu budowlanego na obszarze gminy Lubań,
   - o ukaranie za zniszczenie drzew w Nawojowie Śląskim.
   Zawarto ugodę pomiędzy LSE a Gminą Wiejską Lubań w sprawie utrzymania alei lipowej w Nawojowie Śląskim.
  3. Wydano opinie dotyczące drzew:
   - na wnioski ZGiUK sp. z o.o.
   - Starostwa Powiatowego w Lubaniu,
   - Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu
   - Komendy Powiatowej Policji (likwidacja "miejsc strachu"),
   - Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.
  4. Podjęto kampanię medialną:
   - sprawie gospodarki rabunkowej zasobów naturalnych w rejonie Pogórza Izerskiego;
   - odnośnie przywozu odpadów i opon z obszaru Niemiec (Telewizja KOMSAT, Lubań—Bolesławiec, TVP Info, Nowiny Jeleniogórskie)
  5. Udzielono informacji 43 indywidualnym mieszkańcom w sprawie gospodarki odpadami w mieście i na obszarze działania ZGiUK, zaśmiecania miasta i obszarów podmiejskich, ochrony przyrody i środowiska w mieście Lubań.
 6. WSPÓŁPRACA
  Na uroczystości związanej z X-leciem działalności Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu w dniu 26 listopada 2008 w Sali Rajców ratusza miejskiego w Lubaniu uhonorowano 10 instytucji i organizacji pozarządowych współdziałających z RCEE. Wśród nich znalazło się też LSE, które otrzymało statuetkę okolicznościową "ekologicznego słowika".

  LSE "Agenda 21" współpracowało szczególnie aktywnie w 2008 roku z: RCEE O/MBP w Lubaniu, Komisją Ochrony Przyrody PTTK w Lubaniu, P-ZFST "Pogranicze" w Lubaniu, Koordynacyjnym Centrum Promocji i Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Świeradów.
 7. Opracowała: Agnieszka Wierzbicka prezes LSE "Agenda 21"
 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 
 
Sprawozdanie 2007
 
Działania Lubańskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Agenda 21" w roku 2007
 1. PRACE NA RZECZ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
  1. Zalesianie: Członkowie LSE nadzorowali prace na dawnym poligonie przy tworzeniu zielonej strefy ochronnej dla miasta oddzielając wyrobisko kopalniane pasem zieleni. Członkowie LSE nadzorowali prace przy sadzeniu 200 sztuk sadzonek zakupionych jesienią przez miasto Lubań. Prace nasadzeniowe wykonało 57 uczniów Liceum Wojskowego w Lubaniu pod nadzorem 4 nauczycieli. Wysadzono tez sadzonki zakupione w ramach zadośćuczynienia przez wykrytych sprawców zniszczenia drzew.
  2. Zwiększanie populacji ptaków i nietoperzy: Członkowie LSE, Społeczni Opiekunowie Przyrody i pracownicy RCEE dokonali przeglądu 67 budek lęgowych wykonanych w ramach konkursu prowadzonego przez RCEE. Zaimpregnowali budki preparatami nietoksycznymi oraz wyznaczyli miejsca instalacji w Parku na Kamiennej Górze i przy ul. Parkowej. W transporcie pomagali pracownicy ZGiUK w Lubaniu. 25 kwietnia w Łużyckim Centrum Rozwoju nagrodzono 66 wykonawców. Nagrody wręczał z ramienia stowarzyszenia Pan Kazimierz Wojciechowski. Panowie P. Zioła i W. Downar naprawili budki uszkodzone.
  3. Ochrona drzew: Członkowie LSE wykonali prace kontrolne stanu drzew pomnikowych. Usunęli również dławisza amerykańskiego, który zagrażał bezpośrednio życiu jedynego klonu tatarskiego rosnącego w Lubaniu. Członkowie LSE wraz z Komisją Ochrony Przyrody PTTK w Lubaniu patrolowali obszary zalesione przed świętami Bożego Ciała, Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia na rzecz ochrony przed nielegalnym wycinaniem brzóz i drzew iglastych.
 2. EDUKACJA
  1. Wystawa w Muzeum Regionalnym w Lubaniu p.t. "Relikty wulkanizmu i kopalnictwo bazaltów na Ziemi Lubańskiej". Trwała od 13 do 30 kwietnia i od 10 września do 30 października. W realizację wystawy szczególnie zaangażował się Pan Piotr Zioła, który wykonał serię zdjęć z trzech kopalni ŁKB "Księginki" SA, oraz prowadził rozmowy w ZSP nr 2 w Lubaniu w sprawie wykonania miniatur. Pani Karina Animucka, która wykonała część kart informacyjnych oraz wypożyczyła z prywatnych zbiorów eksponaty geologiczne. Eksponaty wypożyczyli też Panowie Tomasz Bernacki i Waldemar Bena. Gimnazjum nr 3 wykonało makietę kamieniołomu "Księginki". Bardzo dużego wsparcia udzieliła Łużycka Kopalnia Bazaltu "Księginki" SA w Lubaniu. Wystawie tworzyszyła specjalna publikacja, ktorej wydanie było współfinansowane przez Stowarzyszenie. Wystawę odwiedziło w I terminie - 727 osób, w tym: 620 uczniów, 30 nauczycieli i 77 dorosłych i w II terminie - 305 osób, w tym: 125 uczniów, 4 nauczycieli, 176 mieszkańców i gości.
  2. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - w Rajdzie "Agenda 21" pod hasłem "Bezpieczne drogi - bezpieczny las" uczestniczyli dorośli, dzieci i młodzież gimnazjalna z 15 drużyn z miasta Lubań: SP nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, Gimnazjum nr 2, SOS-W. Na rowerach pojechało 20 uczniów i 2 nauczycieli. Trasami pieszymi wędrowało 170 uczniów, 18 nauczycieli oraz 3 rodziców. Na terenie plantacji nasiennej w Radogoszczy grupy przejęli pod swoją opiekę leśnicy Nadleśnictwa Świeradów: Krzysztof Magierecki i Piotr Porębski z Leśnictwa Przylesie, Janusz Snoch z Leśnictwa Lubań, Emil Starczewski z Leśnictwa Platerówka, Piotr Marcinkowski z planacji nasiennej w Radogoszczy. Obsługę biura i logistykę zapewniło RCEE i Pracownia Ceramiczna "Chata za wsią" w Radogoszczy. Udział wzięły: 222 osoby, w tym: 190 uczniów, 20 nauczycieli, 3 rodziców, 5 leśników, 4 organizatorów.
  3. Uczestnictwo w projektach międzynarodowych:
   • "Transgraniczne powiązania Edukacji Ekologicznej". Cykl konferencji, seminariów i zajęć warsztatowych dla przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną, edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukacją leśną społeczeństwa działających na pograniczu polsko - niemiecko - czeskim. Konferencje: w Świeradowie-Zdroju, Kostrzycy, Miliczu, St. Marienstern.
   • "Transgraniczne Spacery Wiosenne" - członkowie LSE uczestniczyli w spacerach polsko-niemieckich na "Szlaku Wygasłych Wulkanów", "Przełomem rzeki Kwisy", "Po polskich Górach Izerskich".
 3. INFORMACJA
  1. Wypełniono i przekazano ankietę o wolontariacie - 06.09.2007
  2. Skierowano komunikaty do Telewizji Lubań -Bolesławiec oraz na stronę internetową miasta Lubań o patrolach kontrolnych przed Wszystkimi Świętymi i Bożym Narodzeniem.
  3. Zamieszczono w mediach lokalnych komunikat o przygotowywanej wystawie p.t. "Relikty wulkanizmu i kopalnictwa bazaltu na Ziemi Lubańskiej".
 4. MONITORING, INTERWENCJE, WNIOSKI, OPINIE
  1. Zgłoszenia o dzikich wysypiskach:
   • do Urzędu Miasta Lubań o składowisku pod murami na Podwalu - wysypisko usunięto;
   • do Starostwa Powiatowego w sprawie Ostróżka - sprawa nierozwiązana w 2007 roku (uprzątnięto w kwietniu 2008 r.);
   • do Straży Miejskiej o wysypisku na poligonie - wysypisko usunięto;
   • za wiaduktem nad torami - ślady sprzątania
   • na starorzeczu Kwisy ul. Dolna do starego młyna w Radogoszczy;
   • w Kościelniku nr 10.
  2. Wnioski:
   • w sprawie ogłowienia drzew na ul. Gajowej, ul. Mickiewicza;
   • w sprawie usunięcia dławisza amerykańskiego w Parku na Kamiennej Górze;
   • w sprawie zakupu sadzonek na uzupełnienia po huraganie Cyryl w Parku na Kamiennej Górze;
   • prac zabezpieczeniowych przy pomniku przyrody na Cmentarzu Komunalnym w Lubaniu (cyprysik Lawsona "Prymas");
   • w sprawie wzmożenia przez policję patroli na obszarze pomnika przyrody w Nawojowie Łużyckim;
   • w sprawie przepływu informacji pomiędzy LSE a Starostwem Powiatowym w Lubaniu.
  3. Wydano opinie dotyczące drzew:
   • na wniosek Urzędu Gminy Platerówka;
   • na wniosek mieszkańców wsi Radogoszcz;
   • na wnioski ZGiUK sp. z o.o.
   • dotyczącą zakazu samowolnego sadzenia drzew i krzewów drzewiastych przez opiekunów grobów na Cmentarzach Komunalnych w Lubaniu.
  4. Podjęto kampanię medialną:
   • sprawie dewastacji wzgórza Ostróżek;
   • w sprawie ochrony reliktów wulkanizmu przed dzikimi wysypiskami.
  5. Udzielono informacji 40 indywidualnym mieszkańcom w sprawie: gospodarki odpadami w mieście i na obszarze działania ZGiUK, zaśmiecania miasta i obszarów podmiejskich, opieki nad zwierzętami, ochrony przyrody i środowiska w mieście Lubań, trybu usuwania pokryć dachowych wykonanych z płyt eternitowych zawierających azbest.
 5. WSPÓŁPRACA
  Podsumowując całoroczne działania w 2007 wyróżniono 25 lokalnych liderów działań proekologicznych szczególnie zaangażowanych w edukację ekologiczną, wprowadzanie zasad gospodarki odpadami w środowisku lokalnym, wdrażanie Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w mieście Lubań i powiecie lubańskim. 31 X. uhonorowano te osoby. Wśród nich znalazło się 6. członków LSE. Nagrody książkowe i dyplomy wręczyli, na specjalnym spotkaniu, Naczelnicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UM Lubań oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
  LSE "Agenda 21" współpracowało szczególnie aktywnie w 2007 roku z: Komisją Ochrony Przyrody PTTK w Lubaniu, P-ZFST "Pogranicze" w Lubaniu, Koordynacyjnym Centrum Promocji i Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Świeradów.
 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 
 
Sprawozdanie 2006
 
 1. I PRACE NA RZECZ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
  1. Zalesianie: Członkowie LSE nadzorowali prace przy zadrzewianiu na poligonie oraz od strony Łużyckiej Kopalni Bazaltu "Księginki":
   - wiosną - pozyskano nieodpłatnie sadzonki z Nadleśnictwa Świeradów w ilości 3100 sztuk. Wykopywali sadzonki uczniowie ZSP im. KZL w Lubaniu. Sadzili uczniowie ZSP im. KZL, Gimnazjum nr 2 i 3 z Lubania;
   - jesienią - pozyskano nieodpłatnie sadzonki z Nadleśnictwa Świeradów. Wykopywali sadzonki uczniowie ZSP nr 2, a sadzili z ZSP im. KZL. Członkowie LSE nadzorowali prace przy sadzeniu 560 sztuk sadzonek zakupionych jesienią przez miasto Lubań.
  2. Zwiększanie populacji ptaków: Członkowie LSE dokonali przeglądu budek lęgowych wykonanych w ramach konkursu prowadzonego przez RCEE, zaimpregnowali preparatami nietoksycznymi oraz wyznaczyli miejsca instalacji. W pracy przy instalacji budek na wysokich drzewach pomagali pracownicy ZGiUK w Lubaniu. Zainstalowano 71 budek, głównie na Cmentarzu Komunalnym w Lubaniu i Parku na Kamiennej Górze.
  3. Ochrona drzew: Członkowie LSE wykonali prace leczniczo-impregnacyjne 2 drzew pomnikowych. Patrolowali obszary zalesione przed świętami takimi jak: Zielonych Swiątek, Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia, przed nielegalnym wycinaniem brzóz i drzew iglastych.
 2. EDUKACJA
  1. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - Rajd pieszy i rowerowy "Agenda 21" przy współudziale leśników z Nadleśnictwa Świeradów, Leśnictw: Lubań, Przylesie, Radostów, Platerówka jest integralną imprezą Dnia bez Samochodu i propozycja programu edukacji ekologicznej i leśnej społeczeństwa. Po przejściu bądź przejechaniu na rowerze wybranych tras wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku przygotowanym przez leśników z Leśnictwa Lubań i zgodnie z tradycją piekli kiełbaski. Uczestniczyło w nim 7 placówek. Udział wzięło: 153 uczniów, 15 nauczycieli, 8 rodziców i 6 leśników.
  2. Informacja paszportowa pomników przyrody - dokonano wymiany 22 tabliczek informacyjnych na drzewach pomnikowych.
  3. Pan Piotr Zioła przygotował propozycje dotyczące organizacji wystawy poświęconej wulkanizmowi i kopalnictwu bazaltu na Ziemi Lubańskiej.
  4. Uczestnictwo w projektach międzynarodowych:
   1. Projekt polsko-czeski "Nasze Izery" - uczestniczyli członkowie LSE w warsztatach dla edukatorów.
   2. Projekt trójstronny niemiecko-polsko-czeski - członkowie uczestniczyli w dwóch spotkaniach w Niemczech i Czechach Grupy roboczej "Drzewa i krzewy owocowe w naszym krajobrazie - piękno i korzyść".
   3. Transgraniczne Spacery Wiosenne - członkowie LSE uczestniczyli w spacerze na Szlaku Wygasłych Wulkanów.
 3. INFORMACJA MEDIALNA
  1. Skierowano komunikaty do Telewizji Lubań-Bolesławiec o patrolach kontrolnych przed Wszystkimi Świętymi i Bożym Narodzeniem. Komunikaty umieszczono w infotekście telewizji oraz na stronie internetowej miasta Lubań.
  2. Ogłoszono w mediach lokalnych komunikat w sprawie przygotowywanej wystawy p.t. "Relikty wulkanizmu i kopalnictwa bazaltu na Ziemi Lubańskiej".
  3. Wysłano informację o LSE do portalu PIW INTERREG IIIA Saksonia - Dolny Śląsk.
  4. Wysłano dane do Informatora (Książki adresowej) ekologicznych organizacji pozarządowych (NGO) przygotowanego przez Regionalne Ekologiczne Centrum dla Europy Środkowej i Wschodniej (REC), będącego źródłem informacji dla darczyńców, agencji rządowych, naukowców oraz innych organizacji pozarządowych.
 4. INTERWENCJE i OPINIE
  1. Zawiadomienia o naruszeniu prawa: skierowano do Prokuratora Rejonowego w Lubaniu zawiadomienie o naruszeniu prawa polegającym na: 1) - nielegalnym wycięciu drzew przy szlaku ER 4 Radogoszcz- Henryków Lubański i na terenie ANR - śledztwo umorzono; 2) - zniszczeniu drzewostanu na byłym poligonie wojskowym - sprawcy zostali ujawnieni i dokonali zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.
  2. Na podstawie informacji od środowiska lokalnego powołano komisję i dokonano oględzin 60 pni drzew wyciętych przy drodze z Radogoszczy do Henrykowa Lubańskiego i wykonano zdjęcia dokumentacyjne oraz powiadomiono lokalne media.
  3. Ponownie dokonano oględzin 117 drzew z udziałem policjanta i eksperta z ANR O/Jelenia Góra.
  4. LSE zgłosiło swoje uczestnictwo w czynnościach dotyczących postępowania w sprawie drzewostanu i ochrony przyrody Woj. Kon. Zab., Woj. Kon. Przyr., ZGiUK, Starostwu Pow., wójtom i burmistrzom gmin powiatu lubańskiego.
  5. Podjęto interwencję w sprawach:
   1) niszczenia brzegu rzeki Kwisy; wycinki brzozy przy ul. Robotniczej i drzew na starej kwaterze Cmentarza Komunalnego; oszpecenia drzew przez ogłowienie przy ul.Podwale i Gajowej;
   2) dokonano oględzin drzew na okoliczność wniosków o wycinkę drzew przy ul. Bema i Różanej w Lubaniu.
  6. Wydano opinię dotyczącą:
   1) brykietu drzewnego,
   2) drzew w Grabiszycach Górnych, Szyszkowej, Włosieniu, na Cmentarzu Komunalnym w Lubaniu.
  7. Udzielono 36 informacji indywidualnym mieszkańcom w sprawie: gospodarki odpadami w mieście i na obszarze działania ZGiUK, zaśmiecania miasta i obszarów podmiejskich, opieki nad zwierzętami.
 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 
 
Sprawozdanie 2004
 

Sprawozdanie z działań Lubańskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Agenda 21" za okres od 30 marca 2004 roku do 23 czerwca 2005 roku - pierwszy rok II kadencji.

 1. Zalesianie:
  • 2004 rok
   pozyskano 2705 sadzonek
   - wiosną 400 szt. - wysadzono na zboczu Kamiennej Góry za masztem telefonii komórkowej
   - jesienią 19 X - 815 szt. - wysadzono za terenem Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu - KZL 29 uczniów
   - 5 X - 5 uczniów KZL i 5 funkcjonariuszy ŁOSG w Lubaniu - 350 szt. na byłym poligonie
   - 15 XI - wykopano 1490 szt. na szkółce w Radogoszczy - KZL 29 uczniów kl. Ia LPZ i ZSP nr 2 - 22 uczniów kl. IIIa Technikum
   - 16 XI - sadzenie 300 szt. topoli i zadołowanie pozostałych sadzonek - na byłym poligonie 1000 szt. przy kopalni - 400 szt. - KZL 26 uczniów kl. II Tg i ZSP nr 2 26 uczniów kl. II E
   - 90 sadzonek szkoły pobrały na zadrzewianie wokół swoich obiektów
   pozyskano: dąb czerwony - 710 szt., tawuła - 130 szt., topola - 300 szt., ałycza - 190 szt., wierzba wawrzynkowa - 160 szt.
   Zaangażowani: Wojciech Downar, Kazimierz Wojciechowski, Piotr Zioła
   - jesienią wysadzono 50 szt. sadzonek na terenie wsi Radogoszcz. Pracowało 20 uczniów SP w Radogoszczy pod nadzorem Marii Sykut.
  • 2005 rok - wiosna
   - wyjęto z dołów sadzonki pozyskane jesienią i posadzono na poligonie oraz od strony kopalni,
   - dodatkowo wysadzono 200 sadzonek na poligonie, zakupionych przez Urząd Miasta
   Prace te wykonało 26 IV 40 uczniów ZSP im. KZL w Lubaniu i 4 maja 20 uczniów tej samej szkoły.
   Zaangażowani: Wojciech Downar i Piotr Zioła.
 2. Zwiększanie populacji ptaków w mieście:
  Wiosną 2005 dokonano przeglądu 139 budek wykonanych w ramach konkursu technicznego. Ostatecznie zakwalifikowano 120 budek, które zaimpregnowano i wywieszono 110 w pakach: przy Baszcie Brackiej, na Placu Lompy, nad Siekierką, na Podwalu, przy ul. Łącznej, na Kamiennej Górze, na ulicy Parkowej oraz na wyspie i nad stawem na granicy z leśnictwem Radostów. Budki dla sów zostaną wywieszone jesienią.
  Najbardziej zaangażował się w tę pracę Pan Wojciech Downar, a pomagał Piotr Zioła.
 3. Edukacja:
  • Zrealizowano felietony:
   1. w TV Lubań "O szkodliwości wypalania traw i przepisach unijnych" - autor A. Wierzbicka
   2. w TV "Komsat" "O drzewach w Parku na Kamiennej Górze" - autorzy A. Wierzbicka, K. Wojciechowski
   3. w Telewizji Lubań - Bolesławiec "O tym, dlaczego nie wolno dokarmiać ptaków w mieście?" - autor A. Wierzbicka
   4. zorganizowano 17 IX - Rajd pieszy i rowerowy o puchar LSE pod hasłem "Najlepsze drogi to leśne drogi" - 151 uczniów, 19 opiekunów, 5 leśników, 1 policjant. Uczestniczyli: K. Wojciechowski, A. Wierzbicka, P. Zioła.
   5. trwają dalsze prace nad przygotowaniem folderu pt. "Wędrówki po starym Lubaniu z historią i przyrodą w plecaku" w wykonaniu A. Wierzbickiej i K. Wojciechowskiego przy wydatnej pomocy T. Bernackiego.
   6. dokonywana jest systematyczna wymiana tabliczek informacyjnych na drzewach pomnikowych. Zaangażowani w tę pracę są Panowie K. Wojciechowski i Piotr Zioła.
  • Uczestnictwo w seminariach i konferencjach:
   1. 14 kwietnia 2005r. odbyła się konferencja szkoleniowa pt.: "Ochrona przyrody w regionie pogranicza dolnośląsko - saksońskiego" w ramach projektu "NATURAlnie po sąsiedzku", której organizatorami byli: Południowo - Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. W konferencji uczestniczyli członkowie stowarzyszenia.
   2. W ramach projektu "NATURAlnie po sąsiedzku" członkowie stowarzyszenia 6 maja wzięli udział w sesji wyjazdowej pt. "Realizacja zadań ochrony przyrody na przykładzie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego".
   3. 14 czerwca niektórzy członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w seminarium pt. "Przyroda Łużyc Górnych i jej ochrona".
 4. Komunikaty:
  Skierowano komunikaty do Telewizji Lubań o patrolach kontrolnych przed "Wszystkimi Świętymi"
  Przygotowano na stronę internetową apel w sprawie ogławiania drzew.
 5. Interwencje i działania informacyjne:
  Podjęto następujące działania interwencyjne i informacyjne:
  1. W sprawie głowienia przy Prokuraturze. Dodatkowo ukazał się artykuł w Ziemi Lubańskiej.
  2. W sprawie wysypiska opon nad Kwisą w Uniegoszczy. Wyemitowano felieton w TV Lubań oraz skierowano sprawę do prokuratury.
  3. W sprawie nielegalnej wycinki na terenie Przylasku. Skierowano do prokuratury 24 III 2004r.
  4. W sprawie nielegalnego przygotowywania toru zimowego na byłym poligonie. Zgłoszono na policję w dniu 14 XI 2004r.
  5. W sprawie celowego kaleczenia drzew przy ul Polnej. Interweniowano w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.
  6. Skierowano petycję w sprawie zachowania "Góry Liściastej" do Ministra Środowiska.
  7. Wykonano zdjęcia dokumentacyjne zdewastowanego terenu ogródków działkowych w okolicach Kamiennej Góry, które zostały przekazane do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.
  8. Przygotowano opinię do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu w sprawie wniosku o wycinkę wiązu górskiego przy ul. Izerskiej w Lubaniu.
  9. Udzielono 5 informacji indywidualnym mieszkańcom w sprawie: gospodarki odpadami w mieście, zaśmiecania miasta i obszarów podmiejskich, opieki nad zwierzętami.
  10. 22 IV 2005r. zgłoszono do Straży Miejskiej fakt zaśmiecenia ulicy Tkackiej i okolic Tretu ofertami sklepu EKKO z Lubania.
  11. Pan T. Wójcik uratował pustułkę, która była przetrzymywana w okrutnych warunkach i traktowana w równie okrutny sposób. Udzielono mu też wsparcia w sprawie rehabilitacji jastrzębia. Uratowany ptak rokuje nadzieję, że będzie mógł żyć na wolności. Dzięki działaniom Pana Wójcika czytelnicy "Ziemi Lubańskiej" dowiedzieli się też o zakazie przetrzymywania dzikich zwierząt.
   Proponuje się wystosować podziękowanie w lokalnych mediach dla lekarza weterynarii Pana Karnasia, który nieodpłatnie udzielił pomocy zagrożonej utratą życia pustułce.
  12. Dnia 22 VI b.r. dokonano oględzin porzuconego gniazda pustułki na budynku Urzędu Miasta i przejęto do zabezpieczenia wydmuszkę martwego jaja. Sporządzony zostanie też protokół przez A. Wierzbicką i T. Wójcika.
  13. 15 VI. B.r. K. Wojciechowski i P. Zioła wykonali prace zabezpieczające 3 drzewa w parku przy ul. Łącznej: klon zwyczajny, sosna wejmutka, glediczja trojcierniowa.
 6. Uczestnictwo w NGOS (sieci proekologicznych organizacji pozarządowych)
  • LSE jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci
  • Stowarzyszenie znajduje się w bazie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
  • 17 VI 2004r. prezes Stowarzyszenia uczestniczyła w odbiorze końcowym rekultywacji terenów żwirowni w Radostowie, na których założyły kolonię jaskółki brzegówki.
  • Przedstawiliśmy propozycje do Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubania.
  • Stowarzyszenie za pośrednictwem swoich przedstawicieli uczestniczyło w konsultacjach społecznych Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy miejskiej Lubań.
  • W okresie luty-marzec 2005r. konsultowano drogą elektroniczną projekt "Programu edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska".
  • 10 XI - A. Wierzbicka uczestniczyła w konferencji na temat "Społeczny nadzór nad WFOŚiGW" we Wrocławiu.
  • 27 IV A. Wierzbicka uczestniczyła w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w końcowych konsultacjach projektu "Programu edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska" oraz "Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego" i "Regionalnego programu operacyjnego"
  • A. Wierzbicka, jako prezes Stowarzyszenia została zaproponowana do Rady Naukowo - Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego, w której reprezentuje organizacje pozarządowe. W dniu 11 maja została wybrana do Prezydium Rady i pełni tam funkcję sekretarza.
Przygotowała:
Prezes LSE :Agenda 21"
Agnieszka Wierzbicka
 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 

 
Sprawozdanie 2003
 

Sprawozdanie z działań Lubańskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Agenda 21" w I kadencji.

W latach 2002 i 2003 Stowarzyszenie:
 • współorganizowało kolejne edycje Lubańskiej Wiosny Ekologicznej;
 • patronowało organizacji Europejskiego Dnia Bez Samochodu;
 • przedstawiło propozycje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w zachodniej, północno-zachodniej i śródmiejskiej części miasta Lubań.
 • w ramach wspierania lobby na rzecz Parku na Kamiennej Górze LSE wydało folder z cyklu Przyroda Ziemi Lubańskiej pt. "Park na Kamiennej Górze".
 • interweniowało w przypadkach naruszania prawa ochrony przyrody.
 • wspierało i inicjowało działania ochrony przyrody w mieście.
 • reprezentowało Ziemię Lubańską na spotkaniach i warsztatach.
 1. Podjęto interwencje w sprawie: wycinania drzew; tzw. ogławiania drzew; niszczenia drzew i krzewów; nieporządku i nielegalnych wysypisk.
 2. Zorganizowano debatę społeczną na temat szkodliwości ogławiania drzew pt. "Ciąć czy nie ciąć"
 3. Skierowano po 3 komunikaty w każdym roku o kontrolach i patrolach strażników ochrony przyrody w okresach okołoświątecznych adresowanych do społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych środków przekazu
 4. Ogłoszono 2 apele w sprawie "ogławiania" drzew.
 5. Wydrukowano w dwutygodniku "Ziemia Lubańska" artykuł wyjaśniający złe strony metody "ogławiania" drzew.
 6. Skierowano apel do burmistrza miasta w sprawie ogławiania drzew.
 7. Skierowano 3 sprawy do Prokuratury o wszczęcie dochodzenia w sprawie kradzieży drzew. W dalszym postępowaniu sprawy zostały umorzone.
 8. Skierowano 2 interwencje do Starostwa Powiatowego w Lubaniu: pierwszą w sprawie pozostawionego terenu po obozie przetrwania organizowanego przez ZSP im. KZL i drugą w sprawie nielegalnej kopalni żwiru w Nawojowie Śląskim.
 9. Kierowano wielokrotnie pisma do wójta gminy Lubań i PCK w sprawie wieszania ogłoszeń na drzewach zamiast na tablicach.
 10. Podjęto interwencję w zgłoszonej przez mieszkańców wsi Radogoszcz w sprawie wycinki drzew. Sprawę nagłośniała telewizja i prasa lokalna.
 11. Zwrócono się z prośbą do Nadleśnictwa Świeradów o nieodpłatne przekazanie 300/400 sadzonek drzew do wysadzenia w pasie ochronnym pomiędzy miastem a kopalnią.
 12. Skierowano pismo pouczające do dyrektora Aresztu Śledczego w Lubaniu w sprawie niszczenia brzóz z otuliny na terenie dawnego poligonu.
 13. Otrzymano wsparcie finansowe i rzeczowe ze strony Łużyckich Kopalni Bazaltu
 14. Udzielono poparcia Panu Krzysztofowi Smolnickiemu kandydatowi na przedstawiciela organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej WFOŚiGW.
 15. Współpracując ze strażnikami ochrony przyrody LSE wspiera program zwiększania populacji ptaków i nietoperzy oraz akcję zadrzewiania i zakrzewiania miasta. W roku 2002 zainstalowano 45 budek lęgowych w mieście i 5 okolicy, a w roku 2003 pozyskano 116 budek - 105 dla małych ptaków i 11 dla sów, z których 105 przeznaczono dla zainstalowania na terenie miasta a 11 w okolicy.
 16. Podjęto rozmowy z wybranymi mieszkańcami miasta i powiatu w sprawie utworzenia Koła Naukowego LSE i podjęcia się przez nich poprowadzenia badań w wybranych dziedzinach: terenów podmokłych, obszarów kserotermicznych, ptaków, geologii itp.
 17. Uczestniczono:
  • w konferencji na temat tworzenia sieci organizacji pozarządowych w Polsce na POLEKO w Poznaniu;
  • w warsztatach pt. "Budowa koncepcji rozwoju ruchu rowerowego" we Wrocławiu.
 18. Prowadzenie dokumentacji finansowej powierzono Biuru rachunkowemu DOS Aleksandry Dietrisch w Lubaniu i dzięki temu nie musimy się martwić, ze zostanie popełniony jakiś błąd, a o to nie trudno przy dzisiejszym systemie rozliczeń.
 19. Bardzo trudno jest pozyskiwać dotacje celowe z gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zwracaliśmy się do wszystkich gmin na terenie powiatu lubańskiego. Uprzejmi byli odpowiedzieć na piśmie tylko z Leśnej, chociaż negatywnie i ze Starostwa, które przekazuje już dotację RCEE. Pozostałe gminy nie odpowiedziały.

Niestety nie udało się do końca zrealizować projektu specjalnego upiększenia Parku na Kamiennej Górze. Problemem jest specjalistyczny ciężki sprzęt do przewiezienia głazów bazaltowych.

Sprawozdanie zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu LSE w dniu 24 marca 2004 roku.

 
Regionalne Centrum Eduakcji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0136
Designed by:
ver. 2.5.1