Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Filmy edukacyjne:
 
  • krajoznawcze - proponują wycieczki do słynnych miast i miejsc na wszystkich kontynentach;
  • przyrodnicze - proponują wycieczki do najbardziej interesujących miejsc w Europie i na świecie oraz poznanie bogactwa życia biologicznego na wszystkich kontynentach i w różnych ekosystemach;
  • profilaktyki zagrożeń alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem, AIDS, zaburzeniami w sferze psychicznej (anoreksja, bulimia);
  • komunikacji społecznej - asertywność;
  • psychologii dla dzieci- obrona przed przemocą obcych.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0105
Designed by:
ver. 2.5.1