Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Internationales Netzwerkteam
 
Międzynarodowa Sieć Współpracy
   W dniu 4 maja 2004 roku w miejscowości Zittau odbyła się kolejna niemiecko - polska konferencja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną na terenie Górnych Łużyc. Na tej konferencji zawiązała się Międzynarodowa Grupa Współpracy / Internationales Netzwerkteam.
  • W skład grupy w chwili obecnej z polskiej strony weszły:
  • Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
  • Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Zgorzelcu,
  • Dolnośląskie Regionalne Stowarzyszenie Obszary Wiejskie
  • Polskie przedstawicielstwo Chrześcijańsko-Społecznego Stowarzyszenia Saksonii.
   W trakcie obrad postanowiono, że w pierwszej kolejności będzie się tworzyć system informacyjny, który zapewni także sprawny przepływ informacji po obu stronach. Polegać on będzie m.in. na skonstruowaniu sieci instytucji i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną i przyrodniczą, a także udostępnieniu przez członków grupy miejsca na swoich stronach internetowych. RCEE w Lubaniu zobowiązało się do przekazywania materiałów promocyjnych niemieckich placówek przyrodniczych do Informacji Turystycznej w Lubaniu oraz pełnienia funkcji koordynacyjnych strony polskiej. Zaproponowało także jako inicjatywę przygraniczną przeniesienie na stronę polską Dnia Spacerów Przyrodniczych, który w tym roku pierwszy raz zorganizowano w Niemczech 2 maja.
   Ustalono, że gospodarzem następnej konferencji w dniu 29 września tego roku będzie RCEE w Lubaniu. RCEE podjęło też współpracę z Muzeum Przyrodniczym w Görlitz w ramach, której będzie koordynatorem uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych grup uczniowskich z Lubania, które to grupy będą miały zapewniony bezpłatny wstęp do tego Muzeum.
   Zgodnie z tymi ustaleniami prezentujemy oferty: Muzeum Przyrodniczego i ZOO w Goerlitz, ZOO w Zittau oraz Rezerwatu Biosfery UNESCO - Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide - und Teichlandschaft.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0132
Designed by:
ver. 2.5.1