Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
"Przyroda Lubania z historią w tle"
URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LUBANIU

zapraszają

MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBAŃSKIEGO
do udziału w
OTWARTYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

pt. "Przyroda Lubania z historią w tle".
REGULAMIN KONKURSU
CELE KONKURSU:
 • Promocja przyrody miasta Lubania ze względu na walory przyrodnicze, ekologiczne, krajobrazowe.
 • Poznanie historii miasta.
 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony przyrody i środowiska bioregionu.
 • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.
 • Kształcenie zmysłu obserwacji środowiska przyrodniczego i kulturowego.
FORMA: fotografia z opisem.


FINAŁ KONKURSU: O terminie i miejscu finału wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub faxem.


WARUNKI UCZESTNICTWA: w konkursie mogą wziąć udział:
 • indywidualni uczestnicy młodzieżowi /wiek 13-18 lat;
 • indywidualni uczestnicy dorośli;
 • uczestnicy wykonają 4 zdjęcia, na której zaprezentują przyrodę Lubania zgodnie z tematem "Przyroda Lubania z historią w tle".
 • ważne jest niebanalne spojrzenie na środowisko przyrodnicze miasta.
UWAGA !
 • Praca powinna zawierać oryginalne fotografie i na osobnej kartce/wizytówce krótki opis a w nim: miejsce, w którym zostały wykonane zdjęcia, oraz bliższe informacje np. kiedy zostało wykonane, w jakich okolicznościach, itp.;
 • wielkość zdjęć nie może być mniejsza niż 10 x 15;
 • papier błyszczący;
 • nie można prezentować kserokopii, fotografii skanowanych, ściąganych z Internetu, rysunków odręcznych, zdjęć z datownikiem, widokówek;
 • zdjęcia nie mogą być na dodatkowym tle, z dodatkowymi ozdobami ramkami, rysunkami i innymi elementami zdobniczymi;
 • prace niezgodne z tematem i innymi wymogami nie zostaną zakwalifikowane do konkursu;
 • na wizytówce autor umieszcza: swoje imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, a w przypadku ucznia, dodatkowo nazwę szkoły i klasę;
 • nie przewiduje się prac zespołowych;
 • prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań, tel. 722 68 35 (od 8.00 do 15.00) lub zostawiać w wypożyczalni MiPBP do dnia 30 września2012 roku.
 • uczestnicy pozostawiają prace jako dokumentację dla organizatorów oraz materiał do zorganizowania wystawy w późniejszym terminie;
 • uczestnicy zrzekają się praw autorskich na rzecz RCEE z prawem zachowania swojego imienia i nazwiska.
OCENA: Oceny i wyboru prac dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa.


NAGRODY:
Przewidziane są tylko nagrody indywidualne;
Nagrody zostaną wręczone w październiku 2012 roku na specjalnie zorganizowanym spotkaniu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach oraz w formie indywidualnych zawiadomień - wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do szkół i odbioru w siedzibie RCEE przez uczestników dorosłych.


Najlepsze prace zostaną wykorzystane przy projektowaniu kalendarza ekologicznego na rok 2013.


W imieniu organizatorów
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
Zakup nagród dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0125
Designed by:
ver. 2.5.1