Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
Imiona drzew pomników
URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE w LUBANIU
PTTK - Komisja Ochrony Przyrody
LUBAŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE
"AGENDA 21"
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
w LUBANIU


Z A P R A S Z A J Ą
DO UDZIAŁU
W
KONKURSIE OTWARTYM
dla
mieszkańców miasta i powiatu

NA IMIONA DRZEW POMNIKOWYCH
 1. Cele konkursu:
  • Promocja walorów przyrodniczych miasta i powiatu.
  • Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody powiatu lubańskiego.
  • Poznawanie obiektów cennych przyrodniczo.
 1. Forma pracy:
  • Wykaz propozycji imion drzew pomnikowych uznanych przez Wojewodę lub samorząd lokalny(lista w załączeniu).
  • Szkoły miejskie otrzymają wykaz drzew z miasta, a szkoły z poza miasta wykaz drzew z odpowiednich gmin powiatu lubańskiego.
  • Wykaz drzew znajduje się na stronie internetowej www.eko.luban.com.pl
  • Wizytówka zawierająca: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa/adres zamieszkania.
 1. Warunki udziału:
  • Kartę zgłoszenia udziału w konkursie (w załączeniu) należy dostarczyć do RCEE do dnia 20 lutego 2006r. (osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną).
  • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych mieszkańców powiatu oraz uczniów wszystkich typów szkół w Lubaniu, oraz gminach: wiejska Lubań, Siekierczyn, Platerówka, Leśna i miasto Świeradów.
  • Każdy uczestnik przedstawia propozycje dla min. 5 drzew; nie dotyczy to gmin w których jest mniej pomników przyrody.
  • Konkurs w szkołach może przebiegać w dwóch etapach:
   Etap I - eliminacje klasowe
   Etap II - eliminacje szkolne.
Najlepszych 10 propozycji wyłonionych w eliminacjach szkolnych należy dostarczyć do RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2006r.; w poniedziałki od 11.00 do 15.00, a w pozostałe dni od 14.00 do 17.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE (Rynek-Ratusz 9, 59-800 Lubań).
 1. Ocena
  • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te propozycje, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
  • Oceny i wyboru propozycji konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
 1. Nagrody:
  • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne.
  • Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w trakcie trwania LWE'2006.
  • Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach, na stronie internetowej RCEE: www.eko.luban.com.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień - wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do szkół i odbioru w siedzibie RCEE.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0158
Designed by:
ver. 2.5.1