Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
Hasło zachęcające do zachowania czystości
URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE w LUBANIU
LUBAŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "AGENDA 21"
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU
 1. Cele konkursu:
  • Zaangażowanie środowiska lokalnego w kampanię na rzecz czystego miasta.
  • Promocja pożądanych zachowań w mieście.
  • Rozwijanie poczucia estetyki środowiskowej.
 2. Forma pracy:
  • Karta z hasłem
  • Wizytówka zawierająca: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa/adres zamieszkania umieszczona na odwrocie karty.
 3. Warunki udziału:
  • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta Lubań oraz uczniów wszystkich typów szkół w Lubaniu.
  Propozycje należy dostarczyć do RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2007r.; w poniedziałki od 11.00 do 15.00, a w pozostałe dni od 14.00 do 17.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE (Rynek-Ratusz 9, 59-800 Lubań).
 4. Ocena
  • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te propozycje, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
  • Oceny i wyboru haseł dokona specjalnie w tym celu powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
 5. Nagrody:
  • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne.
  • Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w trakcie trwania LWE’2007.
  • Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach, na stronie internetowej RCEE: www.eko.luban.com.pl i miasta Lubań oraz w formie indywidualnych zawiadomień i wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do szkół i z możliwością odbioru w siedzibie RCEE.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0209
Designed by:
ver. 2.5.1