Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świerza dla nietoperza
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Lubaniu
Nadleśnictwo Świeradów

zapraszają do udziału
w

KONKURSIE TECHNICZNYM

pt. "NIE BYLE JAKA BUDKA DLA PTAKA I CAŁKIEM ŚWIEŻA DLA NIETOPERZA"

 1. Cele konkursu:
  Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego postępowania w najbliższym otoczeniu, współudział w programie wzbogacania populacji ptaków i nietoperzy w środowisku lokalnym poprzez budowę i zakładanie prawidłowych budek lęgowych. Efektem ma być wymierne zwiększenie ilości prawidłowych budek lęgowych umiejscowionych w odpowiednich siedliskach, co przyczyni się do zwiększenia populacji ptaków.
 2. Uczestnicy:
  • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  • Wszyscy chętni mieszkańcy Lubania i okolic oraz działacze organizacji proekologicznych.
 3. Warunki uczestnictwa:
  ETAP I
  • Wykonanie prawidłowych budek lęgowych zgodnie z propozycjami dołączonymi do regulaminu. Dostarczenie ich do siedziby RCEE do dnia 20 lutego 2006r.
  • Kontrola jakości i poprawności wykonania nastąpi 1 marca 2006r.
  ETAP II
  • Zawieszenie budek nastąpi w miesiącu marcu pod kierunkiem Społecznych Opiekunów Przyrody, w odpowiednich miejscach.
  ETAP III
 4. Kryteria oceny:
  Ocenie podlegają:
  • prawidłowe wykonanie budek,
  • ilość wykonanych prawidłowo budek,
  • terminowość wykonania zadania.
 5. Kryteria nagradzania:
  1. Przewidziane są trzy kategorie związane z etapem kształcenia:
   • szkoły podstawowe,
   • szkoły gimnazjalne,
   • szkoły ponadgimnazjalne.
  2. Przewidziane jest nagrodzenie indywidualnych uczestników spośród mieszkańców miasta i okolic
  3. Przewidywane formy nagród:
   • nagrody indywidualne dla wykonawców najlepszych budek w postaci publikacji z dziedzin nauk przyrodniczych.
   • o dokładnym terminie zwycięzcy i ich opiekunowie zostaną powiadomieni.
 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczyści podczas trwania LWE' 2006.
UWAGA !!!
 • Średnica otworu musi mieścić się w przedziale podanym w regulaminie.
 • Budka musi być szczelna i wykonana z drewna.
 • Budki z dykty, sklejki, paneli będą dyskwalifikowane, ponieważ pod wpływem opadów bardzo szybko się rozpadają.
 • Budki z nieszczelnie połączonych elementów będą dyskwalifikowane, ponieważ nie mamy możliwości ich uszczelniania.
 • Budki z nieprawidłowymi otworami będą dyskwalifikowane, ponieważ nie ma możliwości np. zmniejszenia zbyt dużego otworu.
 • Budki nie mogą być malowane lakierem i farbą olejną ponieważ ptaki ich nie zasiedlą.
 • Otwór w budce dla sikorek wynosi 3 - 3,5 cm.
 • Otwór w budce większej wynosi 5 - 5,5 cm.
 • Kwalifikuje się tylko te budki, które wykonane są zgodnie z rysunkami pomocniczymi.
 • Budki wykonane niezgodnie z regulaminem będą zdyskwalifikowane.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0144
Designed by:
ver. 2.5.1