Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
"Ogród w przyjaźni z naturą"
URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LUBANIU

zapraszają

MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBAŃ
POSIADAJĄCYCH OGRÓDKI I OGRODY

do udziału w

OTWARTYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

z cyklu "Ekologicznie i estetycznie"

p.t. "Ogród przyjazny naturze".
R E G U L A M I N
 1. CELE KONKURSU:
   Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę stanu zdrowotnego przyrody, a tym samym naszego miasta, poprzez zakładanie ogrodów przyjaznych naturze oraz
  • promocję osób sprzyjających ochronie przyrody i środowiska.
  • tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony przyrody i środowiska miasta Lubań.
  • wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki.
  • kształcenie zmysłu obserwacji środowiska naturalnego.
  • prezentacje osiągnięć ogrodniczych uczestników
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  W konkursie mogą wziąć udział
  - indywidualni mieszkańcy posiadający ogrody w mieście Lubań.
  - wspólnoty
  A) Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie mogą pobrać karty zgłoszenia w siedzibie:
  Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Rynek - Ratusz, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu (II piętro); Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7- Dywizji; Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej wypożyczalnia oraz - MiPBP Filia Nr 3 ul. Łużycka 1 (Osiedle Piast).
  B) Wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć do końca czerwca bierzącego roku do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej lub Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu (II piętro); Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz ? MiPBP Filia Nr 3 ul. Łużycka 1 (Osiedle Piast).
 3. WARUNKI PODSTAWOWE DLA OGRODU UCZESTNICZĄCEGO W KONKURSIE:
  Ogród winien zapewniać możliwość życia i rozwoju wielu:
  1. zwierzętom n. p:
   1. pierścienicom - dżdżownicom;
   2. mięczakom - winniczkom
   3. owadom - motylom, trzmielom, pszczołom, złotookom, biedronkom, mrówkom rudnicom; biegaczowatym - biegacz złocisty, ogrodowy, liszkarz mniejszy; skorkom; gąsieniczkowatym; bzygowatym; pluskwiakom równoskrzydłym
   4. pajęczakom - krzyżakowatym, skakunowatym, pogońcowatym, osnuwikowatym; drapieżnym roztoczom;
   - kręgowcom całkowicie chronionym np:
   1. płazom - żabom, ropuchom, salamandrom, rzekotkom, kumakom, grzebiuszkom,
   2. gadom - padalcom, jaszczurkom, zaskrońcom,
   3. ptakom - jak n. p: sikorki, kowaliki, pliszki, pełzacze, kosy, szpaki, gile, itp.,
   4. ssakom całkowicie chronionym - jeżom, ryjówkom, nietoperzom.
  2. roślinom n. p:
   1. umożliwiającym rozwój i życie motylom:
    - baldaszkowatym, pokrzywom, ostom;
   2. roślinom ochronnym.
 4. W ogrodzie tym jest bezpiecznie dla ludzi, roślin, zwierząt. Nie stosuje się agresywnej chemii, a głównie ochronę ekologiczną, biologiczną i integrowaną!
  Ogród powinien być z jednej strony estetyczny i wielofunkcyjny (ozdobny, wypoczynkowy, użytkowy) a jednocześnie ekologiczny.
 5. OCENA:
  Oceny i wyboru ogrodów spełniających najlepiej warunki przyjaźni z naturą dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli RCEE i WOŚiGP Urzędu Miasta Lubań.
 6. NAGRODY:
  • Przewidziane są tylko nagrody indywidualne w postaci wydawnictw ogrodniczych oraz sprzętu i materiałów ogrodniczych.
  • Nagrody zostaną wręczone we wrześniu na specjalnie zorganizowanym spotkaniu
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach przekazu oraz w formie indywidualnych zawiadomień.

UWAGA! NIEZBĘDNE INFORMACJE O OGRODACH PRZYJAZNYCH NATURZE MOŻNA ODNALEŹĆ NA STRONACH INTERNETOWYCH i na stronie www.eko.luban.pl oraz są dostępne w RCEE!
Serdecznie zapraszamy do udziału.
W imieniu organizatorów
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
Zakup nagród dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0069
Designed by:
ver. 2.5.1